Tölt

Om man vill se om en häst töltar rent räcker det oftast med att titta på två ben. De som är närmast betraktaren om man ser hästen från sidan.

Dessa områden hör ihop. Bakbenets hov och frambenets knä.

När bakbenet landar i backen skall samma sidas framben nå sin högsta punkt och kotan ska vara under framknäet. Om man bara fäster ögonen på bakbenets hov skall det se ut som om en osynlig linje (här röd) skjuter framkäet framför sig. Avståndet mellan bakbenets hov och insidan av samma sidas framben är alltid i stort sett det samma oavsett var i rörelsemönstret man befinner sig.

Exempel på annat moment i töltens rörelsemönster.
Sträckets längd är i stort sett detsamma.

Se det i rörelse!
Det tar ca. 4 minuter med ett 56k modem.


Där kan du se sammanhanget mycket tydligt. De hästar som rör sig så här rytmiskt och i god balans och bärighet brukar jag kalla kugghjulshästar. Inget kan rubba dem. Sammanhanget är lika starkt som hos två kugghjul. De måste följa varandra. Dessutom skall bålen bölja hos hästen. Ja ända från nackkota till svans. Så vackert.Taktfel i tölt

En häst som inte går rent i tölt kan antingen dra sig mot passtakt , lateralt (samsidigt) rörelsemönster, eller mot travtakt, diagonalt rörelsemönster. Dessutom kan givetvis hästar gå orent genom att ta olika långa steg, rolla eller helt enkelt visa hälta. Jag ägnar mig nu åt de två förstnämna taktavvikelserna. Klicka på respektive länk.

Passtakt          Travtakt


Tillbaka

© Landsberga islandshästar