En sportdomares vardag

Att vara domare gör att man utsätter både sig själv och andra för prövningar. För det mesta är det mycket trevligt och intressant utbyte i diskussionerna med de tävlande. Genom åren har det dock inträffat en och annan lustig iakttagelse eller händelse. Jag började samla dessa på hög i mitt skrivbord för några år sedan och jag satte ihop detta för länge sedan och det omfattar mina första 25 år som domare. Från 1987 till 2012. Vissa saker är fortfarande förekommande än i dag. Den stora skillnaden är hänvisningar till reglementet och domarhandledningen som ändrats sedan dess.

Prövningar