En sportdomares vardag

Att vara domare gör att man utsätter både sig själv och andra för prövningar. För det mesta är det mycket trevligt och intressant utbyte i diskussionerna med de tävlande. Genom åren har det dock inträffat en och annan lustig iaktagelse eller händelse. Jag började samla dessa på hög i mitt skrivbord för några år sedan och har nu satt ihop en del av materialet. Min önskan är att även andra domare skickar in bidrag till denna samling. Vore mycket underhållande att läsa om vad andra har för dråpligheter att förtälja.

Jag uppmanar härmed alla domare att skicka in sina bidrag. Jag kommer att publicera dessa här! Naturligtvis kommer bidragsgivarens namn att stå med. Har ni någon rolig bild skicka gärna in den också.

E-post: lena@landsbergaislandshastar.se


 Prövningar
Vi har något som kallas för Hästskon i Nattfaris klubbtidning Postfari. Jag fick denna hästsko vintern-02 och det innebär att man ska skriva till tidningen och berätta om sig själv eller annat. Nu tänkte jag att det är nog inte så intressant att läsa om min uppväxt eller första möte med islandshästen utan jag valde att skriva ner lite funderingar kring vår sport. Naturligtvis präglas det hela av ett domarperspektiv men även personliga åsikter och frågor tas upp. Denna fundering fanns med i Postfari nr. 1 2002. Vissa delar är hämtade ur min anekdotsamling vilket gör att några historier upprepar sig.
   Lenas Hästsko