Övningsuppgifter 1 till 20

Uppgift 1:
Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 2:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 3:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 4:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?


                                                                                     

Uppgift 5:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaren tack!

Uppgift 6:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 7:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 8:
Vi ser här samma häst i samma gångart vid två olika tillfällen. Vad är det för gångart? Är det någon skillnad i rörelsemönstret? Skillnad i takt?

Svaret tack!

Uppgift 9:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 10:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 11:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 12:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 13:
Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!

Uppgift 14:
Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?

Svaret tack!


Uppgift 15:
Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?


Svaret tack!

Uppgift 16:
Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?


Svaret tack!


Uppgift 17:

Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?Svaret tack!

Uppgift 18:

Vilken gångart är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?Svaret tack!

Uppgift 19:
Vilken gångart eller gångarter är det du ser? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren?
Om inte: Vilket fel är det?
                                         
                              Svaret tack!
   
Uppgift 20:                                                                                                                                
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?