Svar till uppgift 24

Uppgift 23:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svar:  Tölt. Strecken är hela tiden ungefär lika långa. Det
tyder på att takten är ren. Läs mer under avsnittet tölt.
TILLBAKA