Svar till uppgift 27

Uppgift 26:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svar: Galopp. Fyrsprång. Hästen landar med bakbenet före
i diagonalen. Som tydligt syns på bilden är frambenet på väg ner men bakbenet har redan landat. Hästar som accelererar kraftigt hamnar i fyrsrång. Kapplöpningshästar som startar sätter också av
i fyrsprång. Hästen står då ett ögonblick på båda sina bakben
Hästen på bilden går i höger galopp

TILLBAKA