Svar till uppgift 22

Uppgift 22:
Vilken gångart är det du ser på denna bild? Hur ser rörelsemönstret ut, är takten ren? Om inte: Vilket fel är det?

Svar: Galopp. Här ser vi vänster galopp eftersom höger bakben har landat först.

TILLBAKA